Information

Ansøgning om legat kan kun ske via formularen nedenfor, og skal i Hedevig Quidings ånd være præcis og så kortfattet som muligt.

Der er plads til max 1.000 tegn i ansøgningen, og der kan kun uploades filer eller indsættes links af foreninger. Alle data i ansøgninger overføres i krypteret form til legatets IT-samarbejdspartner.

Legatets bestyrelse og sekretariat foretager i november måned en manuel behandling af den enkelte ansøgning, og foretager ikke nogen profilering af ansøgerne.

Et modtaget legatbeløb er skattepligtig indkomst, og skal af Hedevig Quidings Legat indberettes til SKAT med angivelse af navn, CPR-/CVR-nr., beløb og dato. Selve udbetaling af legat foretages af Danske Bank Forvaltning, der vil modtage oplysning om navn, CPR-/CVR-nr., beløb, og dato for udbetaling til den tilknyttede NEM-konto.

Indholdet af ansøgningerne vil ikke blive delt uden for legatets bestyrelse og sekretariat, legatets IT-samarbejdspartner, SKAT, Danske Banks Fondsafdeling samt Civilstyrelsen som fondsmyndighed. 

Du vil efter afsendelse af din ansøgningen modtage en mail, som indeholder de oplysninger, som vi har registreret om din ansøgning, bortset fra din begrundelse samt CPR/CVR-nr. 

Legatet vil ikke modtage ansøgninger med særlig personfølsomme oplysninger som race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske eller biometriske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering. Ansøgninger med dette indhold vil derfor blive slettet.

 

 

Vælg én af følgende legattyper:

Vælg venligst et legat.

Indtast dine informationer:

Indtast venligst dit Fornavn.
Indtast venligst dit Efternavn.
Indtast venligst dit CPR-nr.
Indtast venligst din adresse.
Indtast venligst dit Postnummer.
Indtast venligst dit Bynavn.
Indtast venligst din E-mailadresse.

Begrundelse for modtagelse af legat (max 1.000 tegn):

Udfyld venligst din begrundelse.